Specials


Yokomo HKS Racing Performer 86 (SD-HK86SA)
Yokomo HKS Racing Performer 86 (SD-HK86SA)
€53,95  €40,46
Save: 25% off
Yokomo HKS Hiper Silvia S15 Sponsorless (SD-HKSB)
Yokomo HKS Hiper Silvia S15 Sponsorless (SD-HKSB)
€33,03  €24,78
Save: 25% off
Yokomo GReddy R35 SPEC-D (SD-GR35BS)
Yokomo GReddy R35 SPEC-D (SD-GR35BS)
€56,44  €42,33
Save: 25% off

Yokomo GReddy R35 SPEC-D (No Decals) (SD-GR35B)
Yokomo GReddy R35 SPEC-D (No Decals) (SD-GR35B)
€35,69  €26,77
Save: 25% off
Yokomo Extreme S13 Silvia (SD-PS13B)
Yokomo Extreme S13 Silvia (SD-PS13B)
€33,03  €24,78
Save: 25% off

Yokomo ORC Z33 Body (SD-Z33B)
Yokomo ORC Z33 Body (SD-Z33B)
€33,03  €24,78
Save: 25% off
Yokomo 460 Power S14 Silvia (SD-S144B)
Yokomo 460 Power S14 Silvia (SD-S144B)
€33,03  €24,78
Save: 25% off
Yokomo 180SX TeamTOYO with GP SPORTS (SD-TY180B)
Yokomo 180SX TeamTOYO with GP SPORTS (SD-TY180B)
€33,03  €24,78
Save: 25% off


Back
Copyright © 2018 RC Race & Drift Japan. RC Race & Drift Japan