Specials


Yokomo 1093 Speed S14 Silvia (SD-1093B)
Yokomo 1093 Speed S14 Silvia (SD-1093B)
€33,03  €24,78
Save: 25% off
Yokomo Up Garage Falken 86 No Sponsor (SD-UF86B)
Yokomo Up Garage Falken 86 No Sponsor (SD-UF86B)
€33,03  €24,78
Save: 25% off
Yokomo Vertex Ridge TE3006 Soarer (SD-TE30SA)
Yokomo Vertex Ridge TE3006 Soarer (SD-TE30SA)
€53,95  €40,46
Save: 25% off

Yokomo Yuke's Cusco Lancer Evo X (SD-EVXB)
Yokomo Yuke's Cusco Lancer Evo X (SD-EVXB)
€33,03  €24,78
Save: 25% off
Yokomo Yuke's SYMS GDB Impreza (SD-GDBFB)
Yokomo Yuke's SYMS GDB Impreza (SD-GDBFB)
€33,03  €24,90
Save: 25% off
Yokomo YD-4 Kit (DP-YD4)
Yokomo YD-4 Kit (DP-YD4)
€330,34  €297,31
Save: 10% off

Yokomo YZ-4 Kit (B-YZ4)
Yokomo YZ-4 Kit (B-YZ4)
€460,65  €423,80
Save: 8% off
Yokomo BD7 RS II Kit (MRTC-BD7RS2)
Yokomo BD7 RS II Kit (MRTC-BD7RS2)
€287,18  €249,85
Save: 13% off
Yokomo Toyota 86 (SD-86BS)
Yokomo Toyota 86 (SD-86BS)
€39,84  €29,88
Save: 25% off


Back
Copyright © 2017 RC Race & Drift Japan. RC Race & Drift Japan